fysio top

Fysioterapeut/ Ergoterapeut

Fysioterapeut

Fysioterapeuten undersøger f.eks. hvor anspændte patientens muskler er, om der er fri bevægelse i leddene, hvordan patienten går, står og sidder, hvordan patienten trækker vejret, om nervesystemet fungerer som det skal, og om konditionen er i orden. 
Vurdering af undersøgelsens resultater og drøftelse med patienten af, hvad det fælles mål for behandlingen skal være.
Fysioterapi har til formål at forebygge og behandle sygdomme eller lidelser i kroppen. Fysioterapi retter sig især mod de dele af kroppen, vi bruger, når vi bevæger os, det vil sige muskler, led, nervesystemet, kredsløbet og vejrtrækningen. De metoder, fysioterapeuter bruger i forebyggelse og behandling, bygger på, at der er sammenhæng mellem menneskets krop og sanser, psyke og livsbetingelser. Denne sammenhæng er vigtig i udviklingen fra barn til voksen, men den har også indflydelse på, hvordan vi som voksne bruger kroppen. I ethvert fysioterapeutisk arbejde indgår elementer af både forebyggelse og behandling. Viden om disse to sammenhængende sider af sundhed og sygdom er essentiel i fysioterapi. I behandlingen af et menneske, der f.eks. har smerter, vil fysioterapeuten søge at fjerne smerterne, men også gøre patienten bevidst om det, der kan have fremkaldt smerterne og rådgive om, hvordan de kan forebygges.Fysioterapi som behandling

Fysioterapeuter behandler mennesker med gener, som f.eks.
 • Hovedpine
 • Akut eller blivende sygdom
 • Medfødte eller erhvervet sygdom
 • Nedslidning i ryg eller skulder
 • Gigt
 • Lungesygdomme
 • Trafik, arbejds og sportsskader
 • Psykiske lidelser
 • Forsinket fysisk eller psykisk udvikling
 • Hjerte og karsygdomme
 • Hjerneskader og lammelser

Ergoterapeut

Ergoterapi har til formål at fremme den enkeltes sundhed og livskvalitet gennem meningsfuld aktivitet. Ergoterapi er et tilbud til mennesker som af forskellige grunde har problemer med at udføre deres daglige aktiviteter eller som risikerer at få det i fremtiden.

Gennem samarbejde med den enkelte, sætter ergoterapeuter mennesker i stand til at opnå tilfredsstillende præstationer i aktiviteter efter eget valg. Vægten lægges på at fremme aktivitet med klienten frem for at gøre ting for klienten. I dette samarbejde erkender ergoterapeuter det dynamiske samarbejde mellem mennesker, omgivelser og aktivitet. Målet for behandlingen er, at mennesker som er syge, hvad enten det er medfødt eller opstået senere i livet, opnår de fysiske, psykiske og sociale færdigheder som er nødvendige for, at personen på en tilfredsstillende måde kan udøve de aktiviteter han eller hun finder meningsfulde og som omgivelserne stiller krav om. Ergoterapeuter behandler mennesker, der af forskellige årsager er ude af stand til at klare deres daglige aktiviteter med genoptræning, tilpasning af omgivelser eller hjælpemidler.

Baggrunde kan fx være:
 • Forværring af heldbred i forbindelse med operation
 • Blodprop
 • Muskel eller led skader
 • Sygdom
 • Alderdom
 • Børn med indlæringsvanskeligheder
 • Forsinket udvikling
 • Psykiske lidelser
 • Medfødt funktionsnedsættelse
Adding markers to the map ...
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.